دل آرا و وروجک بازی


دیشب با دل آرا گلی و بابایی ومحمود جون وخانمش با هم رفتیم مهمونی و دل آرا خانم با پرستیژ کامل نشسته بود و هر چی بهش تعارف می کردند خانمی ناز  می داد و می گفت ممنونم مرسی. وای چه دختری 
بعد از مهمونی هم با هم رفتیم پیتزا گیت و اونجا دیگه کلاسشو از دست داد و دیگه شد یک وروجک به تمام معنا...................
بعدش هم که پیاده روی کردیم به طرف خونه تو خیابون شعر و آواز و خوشکلا باید برقصند و در آخر خواب تو بغل بابایی خوابید..............

شبت هم بخیر ناز گل من

/ 1 نظر / 9 بازدید
مامان آرتا-نسیمه

این نازنازی خانم اولش ناز میکنه و بعد هم دیگه...[چشمک][بغل][قلب][ماچ]