ادامه بیماری دخملی

بعد از رفتن دل آرا به مهد منم خیالم راحت شد که خانم بهتر شده و خدا رو شکر آلرژی ریه هم به وجود نیومده و یه کمی شادمان بودم لبخند عصر هم با خانمی و زن دایی معصوم با هم رفتیم سینما آواز گنجشکها و ساعت ٨ بعد از فیلم قدم زدیم و کلی کیف کردیم و اومدیم خونه لبخند و شب حدودا ساعت ١ بود که دیدم دل آرا دوباره تب کرد اونم چه تبی انگار داشت واقعا میسوخت و با سرفه های خشک وحشتناک فکر کنید اینقدر سرفه کرد که همش بالا می آورد ناراحتو راه به راه گریه و ناله گریهناراحتدقیقا تا خود صبح یعنی ٨ صبح یکسره سرفه کرد و نخوابید و ما هم اول وقت براش نوبت دکتر گرفتیم و ساعت ١٠ بردمش دکتر در حالی که خیلی هم خوابش میومدخمیازهو دکتر بعد از معاینه براش عکس از ریه نوشت بردیم گرفتیم و دکترش هم گفت از بس سرفه کرده ریه اش انگار ورم کرده اول یه آمپول دکزامتازون بزنید بعد قرصهای زادیتن رو بگیرید که بابا محمد رفت هلال احمر  گرفت . نگرانهمش نگران خانمی بودم و باهاش رفتیم که آمپولشو بزنه و در پی خوندن وبلاگ آرتا جون که تو دندون پزشکی دختر ساکتی بود و صداش در نیومد دل آرا هم الگو گرفت موقع آمپولش حتی یه آخ آخهم نگفت لبخندکه بعد از بلند شدن از تخت بهم گفت دیدی منم مثل آرتا چه خانم خوبی بودمماچبغلالهی مامان فدای اون زبونت بشه که اینقدر بلبلی ماچ حالا نگرانی من از اینه که دل آرا خیلی دچار سر درد شده و حتی بعضی از اوقات تو خواب هم می پره میگه سرم درد میکنه نگرانالبته همون شبی که سرفه میکرد اینقدر سردرد داشت که میکوبید به اینور و اونور که من واقعا مضطرب اوهشده بودمنگران

حالا خدا رو شکر بهتره قراره فردا بره مهد منتها دعا میکنم سردردش هم چیز خاصی نباشهلبخند

البته دل آرا نباید سرما بخوره چون آلرژی هم داره باهم این ماجراها رو پدید میارهبغل

/ 2 نظر / 10 بازدید
سیامک

سلام پریسا خانوم وبلاگ قشنگی داری همچنین بچه قشنگی داری [چشمک] میتونی از همه بازدید کننده هات پول دربیاری به خدا راست می گم. یه سر به وبلاگ من بزن پشیمون نمیشی. موفق باشی http://www.webmasterha.blogsky.com

مژگان مامان (آندیاعسلی)

سلام پریسا جون. امیدوارم دل آرای قشنگت هر چه زودتر خوب بخوب بشه. برای حساسیتش هم شاید بد نباشه از چای سبز استفاده کنی. بب.س خوشگل خانوم نازنازی رو [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]