قرتی خانم


وای چقدرداشتن یه نعمت الهی (بچه) چقدر به زندگی طراوت می ده.
این روزها بیشتر متوجه بزرگ شدن خانمی رو احساس میکنم حالت رفتار.صحبت کردنهاش.
اظهارنظر کردنهاشو بخصوص پیشنهادهاش....................
دیروز عصر باهم رفتیم تو یه بوتیک لباس دوید و رفت :مامان مامان گفتم بله خانمم :
دل آرا: نظرت چیه ؟ جنسش هم خوبه
با نظر خانم قبول کردم حالا برای حساب کردن لباس گفتم چقدر دل آرا گفت خدمتتون تقدیم کنم.
دل آرا: وای چقدر گرون..........................
.................................................................................................
به تازگی حس رقابتش هم گل کرده اونم سرچی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قرتی بازی...........
دل آرا: موهای گراناز تا کمرشه منم باید گوشت فراوون بخورم زودی موهام بلندشه.
(قابل توجه اینه که هر روز ۳۰ بار شونه به دست رو به روی آینه  تشریف دارن)
دل آرا:وای مامان دیدی لباس دختره چه پسرونه بود عجب سلیقه ای.

/ 0 نظر / 10 بازدید